Spółdzielcza Grupa Bankowa to 175 Banków Spółdzielczych SGB. Dzięki zrzeszeniu możemy wzajemnie się wspierać. I wierzymy, że nasze hasło DOBRZE JEST DBAĆ O SIEBIE NAWZAJEM jest ważne także dla naszych Klientów.

Spółdzielcza Grupa Bankowa to 175 Banków Spółdzielczych SGB. Dzięki zrzeszeniu możemy wzajemnie się wspierać. I wierzymy, że nasze hasło DOBRZE JEST DBAĆ O SIEBIE NAWZAJEM jest ważne także dla naszych Klientów.

Dobrze jest być blisko!

Wszyscy jesteśmy częścią tej samej sąsiedzkiej społeczności. Dzięki temu my, Banki Spółdzielcze SGB, jesteśmy bliżej Was, lepiej rozumiemy Wasze potrzeby i skuteczniej Was wspieramy. Towarzyszymy firmom nie tylko na początku, ale też w trakcie rozwoju. Pomagamy Wam rosnąć i osiągać kolejne cele.

Dbamy o Twój biznes

Tradycja banków spółdzielczych od dziesięcioleci opiera się na skutecznym wspieraniu polskiej przedsiębiorczości. 

Znamy specyfikę działania zarówno dużych, jak i rodzinnych firm i wierzymy w partnerstwo. Dlatego gwarantujemy Wam korzystne konta firmowe, bankowość mobilną i internetową oraz przejrzysty proces kredytowy. Relacje są dla nas bardzo ważne, ale nie zaniedbujemy nowoczesnych narzędzi bankowych.

Sprawdź kredyty w naszej ofercie:

  • kredyty w rachunkach bieżących
  • kredyty obrotowe
  • kredyty inwestycyjne
  • kredyty dla sektora AGRO

Dobrze dbać o to, co nasze 

Zyski, które dzięki Wam wypracowujemy, inwestujemy lokalnie. Inicjujemy i sponsorujemy ważne akcje i działania: sadzimy drzewa, remontujemy place zabaw, organizujemy wydarzenia kulturalne i imprezy sportowe, prowadzimy działania edukacyjne dla różnych grup społecznych. Chętnie wspieramy przedsiębiorców – zarówno rodzinne lokalne biznesy, jak i duże firmy.
Rozumiemy, że rozwój biznesu to także rozwój naszego otoczenia.

Jak możemy pomóc?

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze SGB. Lista zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz informacje na ich temat dostępne są na stronie takaroznica.sgb.pl.

Usługa BLIK dostępna jest w SGB-Banku S.A. i w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz w aplikacjach SGB Mobile lub Portfel SGB. Szczegóły oferty, w tym wymagania techniczne oraz zasady korzystania z BLIKA i lista Banków Spółdzielczych SGB, oferujących usługę BLIK dostępne są w wybranych placówkach Banków Spółdzielczych SGB i SGB-Banku S.A. oraz na stronie www.sgb.pl/mobilne.

Rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy dostępny w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB, które umożliwiają dostęp do rachunku z urządzenia mobilnego. Szczegóły oferty, w tym wymagania techniczne, informacje o oprocentowaniu i lista Banków Spółdzielczych SGB, oferujących konto mobilne, dostępne są w wybranych placówkach Banków Spółdzielczych SGB oraz na stronie www.sgb.pl/konto-selfie.

Rachunek bieżący dla firm dostępny jest w SGB-Banku S.A. i w Bankach Spółdzielczych SGB. Szczegóły oferty dostępne są w wybranych placówkach Banków Spółdzielczych SGB i SGB-Banku S.A.

Aplikacja mobilna SGB Mobile dostępna jest w SGB-Banku S.A. oraz wybranych Bankach Spółdzielczych SGB. Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach za korzystanie z produktów i usług w ramach aplikacji mobilnej, wymagania techniczne, regulamin korzystania oraz lista Banków Spółdzielczych SGB oferujących możliwość korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile dostępne są na stronie www.sgb.pl/sgbmobile.

Z płatności mobilnych, w ramach dostępnych cyfrowych portfeli (Portfel Google, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, Fitbit Pay – za pomocą telefonu komórkowego lub zegarka) mogą korzystać klienci Banków Spółdzielczych SGB, posiadający karty płatnicze z funkcją zbliżeniową, wydane przez SGB-Bank S.A. Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach za korzystanie z produktów i usług w ramach tych płatności, wymagania techniczne, regulamin korzystania oraz lista oferujących je Banków Spółdzielczych SGB dostępne są na stronie: www.sgb.pl/mobilne.

Finansowanie jest przeznaczone dla firm i oznacza np. pożyczkę, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt inwestycyjny.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego, dokonanego odpowiednio przez Bank Spółdzielczy SGB albo SGB-Bank S.A. Szczegółowe informacje dotyczące oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach oraz usługach dodatkowych, dostępne są w placówkach Banków Spółdzielczych SGB i SGB-Banku S.A.
Stan na: 1.10.2022 r.