Spółdzielcza Grupa Bankowa obejmuje blisko 180 Banków Spółdzielczych SGB. Dzięki zrzeszeniu możemy wzajemnie się wspierać. I wierzymy, że DOBRZE JEST DBAĆ O SIEBIE NAWZAJEM również w kontekście Was, naszych Klientów!

Spółdzielcza Grupa Bankowa obejmuje blisko 180 Banków Spółdzielczych SGB. Dzięki zrzeszeniu możemy wzajemnie się wspierać. I wierzymy, że DOBRZE JEST DBAĆ O SIEBIE NAWZAJEM również w kontekście Was, naszych Klientów!

Dobrze dbać o to, co nasze – wspólne!

Zyski, które dzięki Wam wypracowujemy, inwestujemy lokalnie: inicjujemy i sponsorujemy ważne akcje i działania: sadzimy drzewa, remontujemy place zabaw, organizujemy wydarzenia kulturalne i imprezy sportowe, prowadzimy działania edukacyjne dla różnych grup społecznych. Chętnie wspieramy firmy podobne do nas oraz start-upy, które potrzebują kapitału na początek swojej działalności.

Dobrze jest być blisko!

Wszyscy jesteśmy częścią tej samej sąsiedzkiej społeczności. Dzięki temu my, Banki Spółdzielcze SGB, jesteśmy bliżej Was, lepiej rozumiemy Wasze potrzeby i skuteczniej Was wspieramy.

Zobacz różnicę

między Bankami Spółdzielczymi SGB a innymi bankami

Dbamy o nowoczesne rozwiązania dla Twoich finansów

Rozgośćcie się u nas!

Żeby było Wam naprawdę wygodnie, mamy dla Was produkty, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie.

Jak lokaty – to korzystne, jak kredyty – to na atrakcyjnych warunkach. Jak płatności – to wygodne – z wykorzystaniem tego, co akurat będziecie mieć pod ręką.

Dlatego znajdziecie u nas:

 • aplikację mobilną SGB Mobile dla klientów indywidualnych i firmowych lub inne aplikacje mobilne (w zależności od oferty danego Banku Spółdzielczego)
 • funkcjonalną bankowość internetową
 • usługi BLIK, w tym przelewy na telefon
 • portfele cyfrowe, płatności telefonem i zegarkiem: Portfel Google, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, Fitbit Pay
 • możliwość otwarcia konta na selfie

Dbamy o Twój biznes

W tradycję banków spółdzielczych od dziesięcioleci wpisane jest skuteczne wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

Znamy specyfikę działania zarówno dużych, jak i rodzinnych firm i wierzymy w partnerstwo. Dlatego gwarantujemy Wam korzystne konta firmowe, bankowość mobilną i internetową oraz przejrzysty proces kredytowy.

Sprawdź kredyty w naszej ofercie:

 • kredyty w rachunkach bieżących
 • kredyty obrotowe
 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty dla sektora AGRO

Dbamy o Twoje otoczenie

W ramach ZIELONEGO SĄSIEDZTWA Banki Spółdzielcze SGB oferują swoim klientom środki na inwestycje ekologiczne oraz pełen dostęp do programów rządowych i samorządowych.

Nasze rozwiązania przynoszą korzyści nie tylko środowisku naturalnemu, ale i Waszym portfelom. To realne oszczędności w funkcjonowaniu mieszkania, firmy czy gospodarstwa.

Zapewniamy wsparcie w zakresie inwestycji dotyczących m.in.:

 • odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych
 • gospodarki obiegu zamkniętego
 • termomodernizacji budynków związanych z prowadzoną działalnością
 • magazynowania energii
 • elektromobilności
 • instalacji odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych
 • technologii wytwarzania paliw alternatywnych
 • technologii służących zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej
 • inwestycji w kogeneracje
 • rozwoju sieci ciepłowniczych

Sprawdź w swoim Banku Spółdzielczym SGB możliwość wsparcia i już dziś zacznij oszczędzać, tworząc z nami ZIELONE SĄSIEDZTWO.

Wielka Loteria Lokat

Sprawdź, co zrobić, żeby wygrać 100 000 zł!

Jak możemy pomóc?

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze SGB. Lista zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz informacje na ich temat dostępne są na stronie takaroznica.sgb.pl.

Usługa BLIK dostępna jest w SGB-Banku S.A. i w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz w aplikacjach SGB Mobile lub Portfel SGB. Szczegóły oferty, w tym wymagania techniczne oraz zasady korzystania z BLIKA i lista Banków Spółdzielczych SGB, oferujących usługę BLIK, dostępne są w wybranych placówkach Banków Spółdzielczych SGB i SGB-Banku S.A. oraz na stronie www.sgb.pl/mobilne.

Rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy jest dostępny w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB, które umożliwiają dostęp do rachunku z urządzenia mobilnego. Szczegóły oferty, w tym wymagania techniczne, informacje o oprocentowaniu i lista Banków Spółdzielczych SGB, oferujących konto mobilne, dostępne są w wybranych placówkach Banków Spółdzielczych SGB oraz na stronie www.sgb.pl/konto-selfie.

Rachunek bieżący dla firm dostępny jest w SGB-Banku S.A. i w Bankach Spółdzielczych SGB. Szczegóły oferty dostępne są w wybranych placówkach Banków Spółdzielczych SGB i SGB-Banku S.A.

Aplikacja mobilna SGB Mobile dostępna jest w SGB-Banku S.A. oraz wybranych Bankach Spółdzielczych SGB. Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach za korzystanie z produktów i usług w ramach aplikacji mobilnej, wymagania techniczne, regulamin korzystania oraz lista Banków Spółdzielczych SGB oferujących możliwość korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile, dostępne są na stronie www.sgb.pl/mobilne.

Z płatności mobilnych, w ramach dostępnych cyfrowych portfeli (Portfel Google, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, Fitbit Pay – za pomocą telefonu komórkowego lub zegarka) mogą korzystać klienci Banków Spółdzielczych SGB posiadający karty płatnicze z funkcją zbliżeniową wydane przez SGB-Bank S.A. Szczegóły oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach za korzystanie z produktów i usług w ramach tych płatności, wymagania techniczne, regulamin korzystania oraz lista oferujących je Banków Spółdzielczych SGB, dostępne są na stronie: www.sgb.pl/mobilne.

Finansowanie jest przeznaczone dla firm i oznacza np. pożyczkę, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt inwestycyjny.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego odpowiednio przez Bank Spółdzielczy SGB albo SGB-Bank S.A. Szczegółowe informacje dotyczące oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach oraz usługach dodatkowych, dostępne są w placówkach Banków Spółdzielczych SGB i SGB-Banku S.A.
Stan na: 1.10.2022 r.

Organizatorem Loterii promocyjnej „Lokata SGB 2023” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. By do niej przystąpić, otwórz w Banku Spółdzielczym SGB objętym Loterią promocyjną lokatę 3-miesięczną określoną w Regulaminie Loterii Promocyjnej. Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączone są lokaty otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Okres promocji, w którym możesz zawrzeć umowę lokaty, trwa od 2.10 do 29.12.2023 r. Szczegółowe informacje o Loterii promocyjnej, w tym warunki założenia lokaty, informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych od klienta w związku z korzystaniem z konta, warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród oraz lista Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej – dostępnym na stronie internetowej www.loterialokat.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną. Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą SGB-Bank S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze SGB. Lista zrzeszonych banków spółdzielczych oraz więcej informacji na ich temat dostępne są na stronie www.sgb.pl

Bezpłatna infolinia 24/7

800 888 888